Oferta

Biuro Rachunkowe SYNERGIA Sp. z o.o. świadczy usługi w następującym zakresie:

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
Obejmuje oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych m.in.:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego;
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz deklaracji CIT;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA (PKPiR, RYCZAŁT)
Obejmuje oprócz prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej m.in.

 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych (w przypadku PKPiR prowadzenie także ewidencji wyposażenia);
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy.

OBSŁUGA PŁACOWA I ZUS

 • wykonywanie list płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie deklaracji należnych składek do ZUS oraz podatku od wynagrodzeń dla urzędu skarbowego;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
 • przygotowanie deklaracji ZUS, dokumentów zgłoszeniowych pracowników.

POZOSTAŁE USŁUGI

 • tworzenie regulaminów wewnątrzzakładowych dot. m.in. korzystania z aut firmowych, telefonów służbowych;
 • rozliczenia roczne podatków oraz wypełnianie wniosków VZM-1 ,
 • sporządzanie wniosków o wydanie zaświadczeń z US i ZUS, a także wnioski o rozliczenie kont płatnika w ZUS-ie;
 • sporządzanie sprawozdań do PFRON.